DŘEVO MÁ JEDINEČNOU POŽÁRNÍ ODOLNOST

Je odolnější než ocel

 

Naštěstí. Lidé dávno předtím, než začali stavět domy, věděli, že dřevo hoří. To se nezměnilo, hoří dodnes. Přesto ze dřeva stavíme domy, školky, výškové budovy. Je to bezpečné?

Obrázky hořícího krovu Notre Dame v Paříži jsou stále velmi aktuální. Člověk si říká, je to vůbec dobré stavět i nadále ze dřeva?

Ano, není to jen správné, ale nutné. Dřevo a testy na něm již dávno odpověděli na všechny otázky z pohledu požární ochrany a chování dřeva za požáru. Díky tomuto vývoji můžeme dnes dřevo zařadit na stejnou úroveň ostatních konstrukčních materiálů. Jsouc si vědomi jeho vlastností, dnes klidně můžeme stavět domy do 30 metrů (asi 8 pater) standardním koncepčním řešením. Díky speciální koncepci protipožární ochrany jsou možné i mrakodrapy až do výšky 100 metrů.

 

Rozhodující je požární odolnost, ne hořlavost

Toto přirovnání má velice dobrý základ: v požární ochraně je dnes rozhodující požární odolnost konstrukce a ne hořlavost materiálu. V případě požární odolnosti se na jedné straně posuzuje únosnost konstrukce, to znamená, jak dlouho bude trvat, než se konstrukce zřítí. Druhým důležitým faktorem je vytvoření požárního úseku, který zabraňuje šíření ohně a kouře v daném časovém období. Díky intenzivnímu výzkumu a testům na ústavech v České republice a v celé Evropě lze dnes přesně vypočítat požární odolnost jednotlivých stavebních materiálů a celých konstrukcí.

 

Orientace na záchranu života - Bezpečnost osob a zvířat je nejdůležitějším kritériem

Primárním cílem požární ochrany a předpisy je zajistit bezpečnost osob a zvířat. Zabránit vzniku požárů, výbuchům a zamezit šíření plamene, tepla a kouře. To, že dojde k požáru, je nutné vždy předpokládat a s tímto rizikem pracovat. Proto navrhujeme konstrukce a stavby tak, aby byla exaktně dodržena požární odolnost, aby lidé a zvířata mohli budovu opustit včasným a bezpečným způsobem.

 

Strop tloušťky 140mm odolá v klidu ohni celých 60 minut

V případě požáru má dřevo na rozdíl od mnoha jiných stavebních materiálů pozitivní charakteristiku zuhelnatění. Odhořelá uhlíková vrstva chrání zbylé dřevo (izoluje) a tím výrazně zpomaluje rychlost spálení. Tuto vlastnost, tak klidně při návrhu dřevěné konstrukce můžeme využít. Například dřevěný strop o tloušťce 140 milimetrů vydrží 60 minut přímého styku s ohněm.

 

Zdroj: RUBNER AG

 

Vše závisí na správně provedené konstrukci

Kromě výběru komponent je třeba věnovat velkou pozornost jejich kombinacím, zejména v dřevostavbách. I zde mají inženýři k dispozici různé standardizované detaily a výpočtové vstupy. Díky úzké spolupráci mezi projektanty specializujícími se na architekturu a požární ochranu jsou v procesu navrhování vyvinuta podrobná řešení. Tak, aby ve všech fázích výstavby bylo zajištěno kvalitní a odpovídající řešení. Dnes lze projekty v oblasti dřevěných konstrukcí navrhovat, stavět a provozovat absolutně bezpečně. Podle těch nejvyšších požadavků a standardů současného stavebnictví.

Soudobý trh tento vývoj přijal téměř okamžitě. Doma i v zahraničí je bezpočet domů navržených a realizovaných jako dřevostavby - bezpečně, efektivně a šetrně k životnímu prostředí.

 

Zdroj: VESPER HOMES

 

 

 

« DŘEVO UMÍ Všechny články ON SITE / OFF SITE »